DidikTV KPM

Saluran pendidikan maya yang dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman. DidikTV KPM meliputi pelbagai mata pelajaran mengikut sukatan kurikulum kebangsaan, mudah diikuti bila-bila masa, di mana jua.